EM ZOO Probiotik

Cijena:

500 ml – 6,00 EUR
1 litar – 10,00 EUR
5 litara – 40,00 EUR
20+ litara/mjesečno – dogovor

EM ZOO Probiotik je dopunska tečna prihrana sa efektivnim mikroorganizmima. Podstiče jačanje prirodnog imuniteta životinja i doprinosi stabilizaciji i obnavljanju crijevne flore, naročito nakon tretmana antibioticima. Povećava probavljivost hranjivih materija iz hrane i poboljšava parametre legla.

EM ZOO Probiotik se koristi u prihrani: goveda, svinja, živine, pasa, mačaka… Primjenjuje se miješanjem sa hranom ili vodom, te prskanjem ili zamagljivanjem.

Efekti djelovanja EM ZOO Probiotika:

  • Povećanje prirodnog imuniteta i stanja životinja
  • Stabilizacija bakterijske flore probavnog trakta
  • Obogaćivanje okoline probiotičkom mikroflorom
  • Poboljšanje parametara kroz bolju upotrebu sastojaka hrane za životinje
  • Smanjenje nivoa stresa
  • Smanjenje vlage prostirke
  • Kompostiranje bio otpada
  • Smanjenje emisije amonijaka i drugih štetnih gasova