Eko EM Plus

EKO EM PLUS predstavlja prirodni mikrobiološki rastvor koji se dobija aktivacijom efektivnih mikroorganizama™ EM-1® uz pomoć EM keramičkog praha® u vodi i melasi. EM-1® predstavlja matičnu kulturu efektivnih mikroorganizama™ koju čini mješavina fotosintetskih, bakterija mliječne kisjeline i kvasaca.

Namjena:

 • Neutralizacija neprijatnih mirisa
 • Tretiranje otpadnih voda (kontinuirano)
 • Tretiranje mulja
 • Tretiranje komunalnog otpada
 • Tretiranje separatora masti – mastolova
 • Tretiranje priručnih toaleta
 • Kompostiranje bio otpada
 • Bioremedijacija zemljišta, voda i vazduha
 • Pročišćavanje odvoda
 • Zaštita od korozije…

Zatražite dodatna pojašnjenja vezano za načine primjene i doziranje.

Fizičko-hemijska svojstva:

 • Agregatno stanje: tečnost
 • Boja: tamno do zlatno smeđa
 • Miris: neodređen, blag do blago kiselkast
 • PH: <4
 • Gustoća: 1,2 g/cm3
 • Vrelište: >1000C

Preparat nije samozapaljiv, nije eksplozivan i topiv je u vodi, nije opasan za ljude, životinje, biljke i okolinu te ga nije potrebno posebno označavati.